teXtpunt helpt freelance adviseurs en (kleine) bedrijven bij de opmaak van documenten
zoals rapporten, beleidsnota's, brieven, offertes, brochures et cetera.
Volgens vooraf afgesproken lay-out of naar eigen ontwerp.

contact